התאמת גודל טקסט באתר

משרד 04-6371434 | נייד 054-8045505

הגדרות

 1. “האתר” – אתר .comמשתלה המצוי תחת הדומיין “XN–8DBPF8BF.COM”, על כל תתי הדומיינים שלו (sub domains).
 2. “בעלי האתר ומנהליו” – משתלת ויניק ו/או בעלי המשתלה ו/או כל מי מטעמם ו/או פלאנט אינטראקטיב דיגיטל מרקטינג בע”מ ו/או כל מי מטעמם ו/או בעלי הדומיין ו/או כל מי מטעמם.
 3. “משתמש” – כל אדם ו/או גוף המבקר באתר ו/או צופה בתכנים השונים המופיעים באתר, כולם או בחלקם ו/או כל אדם או גוף הנחשף לתכנים המופיעים באתר שלא במסגרת האתר.
 4. “תכני האתר” – כל טקסט המופיע באתר ו/או תמונה ו/או סרטון ו/או תרשים ו/או עיצוב.

הצהרות המשתמש

 1. המתמש מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
  1. מובהר למשתמש כי תכני האתר נכתבו ורוכזו ממקורות שונים וכי יתכן ונפלו בהם אי דיוקים ואף טעויות וכן ייתכן כי אינם מעודכנים. לפיכך מובהר בזאת למשתמש והוא מבין כי אין להסתמך על תכני האתר, כולם ו/או חלקם.
  2. אין באמור באתר לגבי סגולותיהם הרפואיות הנטענות של מינים מסויימים משום מצג לפיו לאותו מין סגולות רפואיות או יכולת לרפא בעיות בריאותיות כאלה ואחרות.
  3. בעלי האתר ומנהליו אינם מוסמכים לייעץ לגבי שתילת עצים ו/או טיפול בעצים ו/או פתרון בעיות בעצים ו/או להמליץ בבחירת עצים וכל האמור בתכתובות מול האתר ו/או בעלי האתר ומנהליו אינו מהווה יעוץ מכל סוג שהוא.
  4. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר ומנהליו בקשר עם המידע המופיע באתר ו/ או בתכתובות מול בעלי האתר ומנהליו ו/או נזקים שנגרמו בשל הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/אהתכתבויות ו/או שנמסר לו בע”פ.
  5. תכני האתר נכתבו כולם ע”י בעלי האתר ומנהליו והושקעה בהם עבודה רבה מאוד. מובהר למשתמש והמשתמש מבין כי כל תכני האתר מוגנים בזכויות יוצרים ע”פ חוק. אין להעתיק את תכני האתר, בחלקם ו/או במלואם ו/או לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתכני האתר בחלקם ו/או במלואם, ללא אישור בכתב ומראש מבעלי האתר ומנהליו.
  6. הובהר למשתמש כי בעלי האתר ומנהליו נוקטים באמצעים סבירים לצורך שמירה והגנה על פרטי משתמשי האתר וכי שיטות ההגנה והשמירה על פרטים אלה עשויות להשתנות מעת לעת ע”פ שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר ומנהליו. יחד עם זאת מובהר למשתמש כי מאגרי מידע עשויים להפרץ וכי אם וככל שהוא אינו מעוניין שפרטיו יופיעו במאגר המידע של האתר, שלא ימסור אותם.
  7. הובהר למשתמש כי בעלי האתר ומנהליו נוקטים באמצעי אבטחה סבירים למניעת כניסת רוגלות, נוזקות ו-וירוסים מכל מין וסוג שהוא (להלן “וירוסים”). יחד עם זאת, אין באפשרות בעלי האתר ומנהליו להבטיח כי האתר יהיה נקי מוירוסים.
  8. הובהר למשתמש כי ע”פ חוק ותקנות הנגישות לאתרי אינטרנט, האתר אינו מחוייב בביצוע התאמות נגישות. על אף זאת, ובמטרה לאפשר שימוש נוח ככל הניתן לאנשים בעלי מוגבלויות, בוצעו התאמות נגישות באתר ככל שמתאפשר מבחינה טכנית.

הגבלת אחריות

 1. המשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר ומנהליו מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם אתר האינטרנט ו/או השימוש בו ובפרט בקשר עם המידע המופיע באתר ו/או התאמות נגישות ע”פ חוק הנגישות ו/או שמירה בסוד של פרטיו האישיים ופרטי הפניה לאתר, אם וככל שהתבצעה כזו על ידו ו/או כל נזק שייגרם לו ו/או למחשב שלו ו/או לכל צד ג’ כתוצאה משימוש באתר.

כללי

 1. במידה שהמשתמש מצא בעיה בקשר עם האתר ו/או תכניו ו/או הבנת התקנון ו/או כל בעיה אחרת, ניתן ליצור קשר עם בעלי האתר ומנהליו בדוא”ל mashtela123@yahoo.com. יחד עם זאת, בעלי האתר ומנהליו אינם מתחייבים בזאת להשיב לפניות תוך זמן מסויים ו/או בכלל.
 2. המשתמש קרא את תקנון האתר בעיון והוא מבין את כל סעיפיו ומסכים להם במלואם.
 3. במידה שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הוא יעזוב את האתר באופן מיידי ויחדל מלהשתמש בו לאלתר.
אהבתם את המאמר? נשמח אם תשתפו אותו עם חבריכם!

פניה למשתלה

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

  דילוג לתוכן